Vognmanden i Mejlby

Vognmand Anders Sørensen i Mejlby havde gennem nogen tid være plaget af dieseltyveri fra lastvognene, der holdt parkeret ved hans Vognmandsforretning i Mejlby.

Anders Sørensen kontaktede i efteråret 2012 Jysk Vagt og bad om hjælp.

Kort efter var der installeret alarm ved lastvognene på pladsen. Vi har en speciel type alarm der er beregnet til at sidde udvendig under vanskelige forhold. Alarmen aktiverer kun ved menneskelig tilstedeværelse.

Få dage efter installationen aktiveredes alarm på pladsen med flere zoner. 3 vagtbiler blev afsendt fra Hobro med kurs mod Mejlby. Vi bad samtidig kontrolcentralen om, at rekvirere Nordjyllands politi. Når flere zoner aktiverer er det en verificeret alarm og derved orienteres politiet. Samtidig blev vi orienteret af vognmanden om, at flere personer var tilstede ved hans lastvogne. Han kunne diskret se det  fra et vindue.

Vagthavende hos politiet i Aalborg havde ingen resourcer at sende, hans besked var “ring når i har anholdt tyvene”

De første 2 vagtbiler der kom til Mejlby lukkede indkørslerne til vognmanden, uden tyvene opdagede tilstedeværelsen. Den 3 vagtbil kørte ind på pladsen meget hurtigt og op på siden af tyvenes ældre VW Sharan. En af tyvene spurtede direkte mod de 2 vagter der havde lukket indkørslen medens den anden tyv hurtigt sprang ind i Sharanen.  Vagten sprang dog lige så hurtigt ind i Sharanen sammen med tyven. Tyven fik startet bilen og kørte nu rundt på pladsen med en vagt hængende ud af døren. Vagten klemte så hårdt han kunne om tyven og forsøgte at dreje bilen rundt på pladsen. Tyven opgav til sidst sit forehavende og kunne trækkes ud af bilen af vagten.

Herefter kunne politiet nu orietnteres om fangsten. Efter få minutter var politiet tilstede.

Siden er der ikke stjålet diesel hos vognmanden. Tyvene var begge fra Litauen.