Find svar på dine spørgsmål her eller kontakt os.

Virksomheder, kommunale og private har gennem mange år brugt Jysk Vagt & Security ApS som rådgiver, når sikkerheds spørgsmål har meldt sig. Vi gennemgår virksomheden og udfærdiger en rapport. Denne rapport fortæller hvad vi anbefaler som den bedste sikring for virksomheden.

Hjælp os: De fleste der kontakter Jysk Vagt har dog brug for akut hjælp i forbindelse med tyveri på arbejdspladsen, eller gentagne indbrud. Drejer det sig om intern tyveri drøftes det nøje hvor og hvordan. Det ender ofte med opsætning af skjult videoovervågning. Overvågningen sidder på virksomheden i en periode, eller indtil der igen har været tyveri. Vi gennemser så materialet og laver en film med tilhørende rapport. Sikkerhedsløsninger: Hegn, låger, bomme, lys, videoovervågning, udgangskontrol, tyverialarm. Ofte kombineres flere løsninger efterfølgende.

Hvem har adgang: Ved opsætning af tv overvågning overrasker det ofte, at der er mere trafik omkring virksomheden ned man regnede med.

Bomme: Forhindrer uvedkommen kørsel på området Hegnssikring: Forhindrer al uvedkommen trafik og adgang på området Lys: Ikke alle ønsker lys til sit arbejde Tv overvågning: Man kan altid se hvad der skete / hvad der sker Tyverialarm: Ude og inde al uvedkommen indtrængen bliver opdaget Alarmpatrulje: Få garantier af dit vagtselskab på skrift, at de kan overholde den tid du mener er aktuel inden vægteren skal holde på området efter en alarm aktivering. Få garantier for, at dit vagselskab vil påtage sig at fange og anholde den tyv der trænger ind på området. Mange vagselskaber mener ikke det er deres opgave. I så tilfælde må du vælge et andet vagtselskab.

Skal vi have tåge er der mange spørger ?

Om der skal sikres med tåge afhænger af værdierne der skal sikres og om man gentagne gange har været udsat for indbrud. Ønsker man "bare" at sikre sig mod indbrud er en tyverialarm ofte tilstrækkelig. Yderligere sikring udover alarmen, så er tv overvågning ofte et godt supplement. Der gælder dog samme regel med tåge som med en alarm, den er effektiv sammen med en hurtig alarmpatrulje. Etablering af tågesikring starter ofte fra kr. 7.400,00 excl. moms og installation.

Jysk Vagt & Security ApS tilbyder tankpasning. Fordelen ved at bruge JVS er, at vore biler konstant er på gaden til pris kontrol.

Vi holder tank områderne rene, standere rengøres, papir og handsker opfyldes, omsætningen optælles og transporteres i banken.

Jysk Vagt & Security ApS foretager ofte overvågningsopgaver der vil blive betegnet som detektiv arbejde.

  • Utroskab
  • Observation af sygemeldte ved mistanke om falsk sygemelding
  • Overvågning ved mistanke om medarbejder tyveri
  • Overvågning af køretøjer ved af- og pålæsning
  • Mistanke om forestående indbrud eller hærværk
Der er mange forskellige grunde til at en virksomhed har vagtrunde/ Lukkerunde. Hos nogle virksomheder har forsikringsselskabet  krævet runden. Andre har vagt på grundet indbrud, hærværk eller frygten for brand. JVS har forskellige vagtordninger: Indvendig lukkerunde hvor vægteren kontrollerer, at alt er som det skal være, at alt er låst og lukket og at alarmen er tilkoblet. Gående udvendig runde hvor alle døre og vinduer kontrolleres udefra. Brandrunder hvor vægteren flere gange om aftenen og natten "stikker hovedet ind" og snuser. Kørende razzia runder hvor vægteren op til flere gange om aftenen / natten kommer forbi en given virksomhed. JVS har vagtrunder fra kr. 450,00 og opefter pr. måned. Vore kørende vagter starter i dag ud kl. 18.00  og kører ude frem til næste morgen kl. 06.00. Vi har 2 biler på gaden hver aften og nat. Udover disse har vi altid to mand på tilkald. I tilfælde af biljagter / indbrud er vi i løbet af få minutter 4 biler på gaden til at hjælpe hinanden. I tidsrummet 06.00 og frem til kl. 18.00 er vi 4 mand på vagt.
Hvordan skal en alarm opbygges Til betjening af alarmen er der følgende muligheder: Tastatur, fjernbetjening, brikker eller app på mobil telefon. De fleste vælger et tastatur i bryggerset eller ved en yderdør. Åbningskontakter / rystechok: Monteres på døre, vinduer eller glasfacade. Åbnes en dør eller et vindue aktiverer enheden. Monteres den på en yderdør vil den ofte virke som nedtælling i f.eks 30 sec hvor under alarmen skal frakobles. Detektor: En detektor kigger 6 meter til hver side og 12 meter frem. En detektor er ofte født med en petfunktion der kan deaktiveres hvis man ikke har dyr eller robot støvsuger. En detektor er at foretrække frem for en magnet som kun dækker den flade den sidder på. En detektor kan dække et stort rum og aktiverer ved programmeret bevægelse. Den ser hvad det er som bevæger sig og aktiverer derefter. På app i mobilen kan der også aflæses aktuelle temperaturer i de forskellige rum. Brandzone: Aktiverer ved varme og røg udvikling og sender besked til kontrolcentralen. De ringer så til kunden, svarer kunden ikke sendes vægteren afsted. Der findes også: Co2, gas og vandskade zoner. Maskinhus detektor: Er beregnet til opsætning udendørs eller i hårde miljøer f.eks i et maskinhus. Den er dyre immun og aktiverer på fugle, katte, hunde. I det øjeblik en person går ind i rummet aktiverer den. Den fås som andre detektorer også med kamera i, så det ses hvad der har aktiveret alarmen. Gul lampe lyser på centralen: Tryk 2 gange på ok knappen og derefter en gang på ok for at bladre meldingerne igennem. Tvangstilkobling: Lyder din alarm meget mærkelig ved tilkobling, er det oftest fordi en zone er defekt eller trænger til et nyt batteri. Alarmen virker og tilkobler men friholder den zone der er defekt. Tilkoblingen varer 60 sec. så stopper den under lige lyd. Batterier er en sliddel og er ikke med i en evt. garanti. De bør dog kunne holde fra to til tre år. Service: Alarmen giver selv besked på, at et batteri skal skiftes. Kan ses på displayet eller i app på mobil, eller vi kontakter dig. Hos de fleste kunder kommer vi og skifter batteri i alle zonerne, samt evt. fjernbetjeninger. Under et service kontrollerer vi: At alt fungerer tilfredsstillende vi kontrollerer, at de sender til kontrolcentralen, at alarmpanelet fungerer tilfredsstillende, at tastaturet fungerer som det skal. Varighed ca, 30 til 45 minutter. Mobil App  - installer visonic-go - indtast mail adresse og tilmeld - indtast den fremsendte kode - dan din eget 8 cifrede koden som du gemmer -  server navn visonic2go.dk - tryk på ny eller plus tegnet -  serienummer er dit navn feks. famhansen, ellers kan du finde det under bruger menu og fremn til serienummer. Central navn er dit eget navn - masterkoden er din egen 4 cifrede brugerkode. God iden inden du opdaterer er at tag et screen shot, så har di serienummer osv.    
Alle priser er individuelle, vagt afregnes pr. minut forbrugt på stedet og er ofte billigere end hvad man troede. Alarmer afhænger af anlægsstørrelse og kan koste fra kr. 1.600,00 excl. moms og opefter. Månedspriserne afhænger af om det er privat eller erhverv. Kontrolcentralen tager mere for erhverv da der er mere arbejde med et erhvervsanlæg. Kontrolcentralydelse koster typisk fra kr. 140,00 excl. moms pr. måned for private og lidt mere for erhverv. Alarmpatrulje afregnes pr. påbegyndt halve time med kr. 480,00 incl. moms. Veletablerede vagtselskaber har myndighedskrav der skal overholdes. For at være godkendt af Forsikring & Pension skal selskabet være ISO Certificerede for, at måtte installere tyverialarmer hvor der er forsikringskrav. For at kunne beholde certificeringen er man årligt gennem en recertificering. JVS - ACN er ISO godkendt til: Vagtrundering - Alarmpatruljekørsel - Alarminstallation - Tv Overvågningsinstallation - Tågesikring. Etableringen af disse certificeringer koster i nærheden af kr. 100.000. Recertificeringen koster årligt 22.000,00 excl. moms. Certificeringen gør, at selskabet skal overholde de angivne udrykningstider der er forlangt af Forsikring & Pension. Bl.a. disse tider kontrolleres årligt af Bereau Veritas. For i det daglige at kunne overholde udrykningstiderne, er vi som vagtselskab nødt til, at have mere end en vægter på vagt. I tilfælde af problemer skal der kunne indsættes endnu en vægter osv. Dokumentation for overholdelse af udrykningstider: Alle vore biler er udstyret med tracker så evt. tvivl om tider osv. kan dokumenteres. Hos vore vagtkunder er der placeret en chip som vægteren betjener. Det er krav at vi skal kunne dokumentere med et chip system hvornår vægteren besøgte kunden, om runden er fulgt og tiden er overholdt. De fleste runderings kunder får automatisk en runderingsrapport sendt. Det sker i det øjeblik bilen kører ind på området ved kunden og i det øjeblik vægteren forlader kunden. Dato og tid er angivet på start og slut rapport.